Oferując kompleksowe usługi strzałowe Spółka nasza zapewnia pełną obsługę w tym zakresie, w skład której wchodzą: 

1. Wykonanie projektu siatek wiertniczych z wykorzystaniem:

-systemów laserowych do profilowania ociosu z wizualizacją 3D

-urządzeń sprawdzających osiowość otworów

2. Wywiercanie siatek

3. Dostawa materiałów wybuchowych

4. Załadunek materiałów wybuchowych do otworów

5. Odpalanie materiałów wybuchowych

 

 

Do załadunku mechanicznego MW do otworów wykorzystujemy:

-mobilne urządzenia do produkcji i załadunku ANFO luzem /SWS-11/

-system mieszalniczo-załadowczy do produkcji i załadunku emulsyjnych materiałów wybuchowych luzem/SWS-12/.

 

W ramach usługi kompleksowej gwarantujemy:

-nadzór nad prowadzonymi robotami strzałowymi

-prawidłowe prowadzenie gospodarki środkami strzałowymi

-pełną ewidencję przychodu i rozchodu środków strzałowych 

-ewidencję odstrzałów

-sprawozdawczość związaną z robotami strzałowymi

-udział w kontrolach przez organy kontrolujące

 

Wieloletnie doświadczenie naszej kadry inżynieryjno-technicznej w ramach współpracy z kopalnią w zakresie organizacji robót wiertniczych i strzałowych pozwala na możliwość indywidualnego dostosowania parametrów technicznych i użytkowych mw i środków strzałowych do struktury urabianego złoża, tak aby poprawić efektywność strzelań oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo robót wiertniczo-strzałowych.

Długoletnia współpraca z firmami wykonującymi prace inżynieryjne i makroniwelacyjne w ośrodkach skalnych pozwala nam na rozszerzenie naszej oferty także o te usługi.