Szczegółowe informacje na stronach NITROERG S.A.

 

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i wykonywania kompleksowych usług inżynieryjnych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych na obiektach cywilnych. Wraz z współpracującymi z nami podwykonawcami realizujemy makroniwelacje i mikroniwelacje pod infrastrukturę komunikacyjną i przemysłową,

 wykopy w gruntach skalistych pod fundamenty, wykopy liniowe wodno-kanalizacyjne, karczowanie pni, poszerzanie dróg, cięcie metalu, likwidacja:

- konstrukcji mostów

- przeszkód naturalnych

- przyczółków

- fundamentów

 

Na każdym etapie świadczonych usług kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo wykonywanych prac.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w górnictwie pozwala nam na fachowe

i rzetelne wykonanie robót z wykorzystaniem materiałów wybuchowych a wiedza naszych kooperantów gwarantuje minimalizację kosztów przy maksymalizacji efektów.