Zarząd

                - Sebastian Prędki – Prezes Zarządu

                - Robert Nowaczyk – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

               - Tomasz Maliszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

               - Sławomir Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

               - Bożena Urbanek – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie  Wspólników

                 - NITROERG S.A. – 100%