Konkurs

Rada Nadzorcza Spółki NITROERG SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa–Członka Zarządu Spółki NITROERG SERWIS Sp. z o.o. do dnia 05.05.2020 r., do godz. 12.00.