O firmie

Zarząd

Sebastian Prędki
Prezes Zarządu

Robert Nowaczyk
Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Bożena Urbanek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jolanta
Głogowska-Mszyca

 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Kocurek 
Sekretarz Rady Nadzorczej