O firmie

Zarząd

Sebastian Prędki
Prezes Zarządu

Robert Nowaczyk
Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Bożena Urbanek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Blicharski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kamil Gruszka
Sekretarz Rady Nadzorczej